Metabole oppuntstelling

Een begeleiding voor een metabole optimalisatie is gericht op het bevorderen van een efficiënte stofwisseling. Een brede reeks aan metabole onderzoeken, waaronder bloedonderzoeken, indirecte calorimetrie, lichaamssamenstelling, hartcontrole en een consultatie bij de arts vormen de basis van deze begeleiding. Nadien wordt een gecombineerde aanpak, levensstijlbegeleiding, medicatie (Ozempic®, Mounjaro®, Rybelsus®,wegovy®) en beweging gestart.

Metabole oppuntstelling bij Mediport

Heb je nog een
vraag over?

Contact us