Mammografie

Een Mammografie is een röntgenonderzoek van de borsten (mammae). Dit wordt voornamelijk gebruikt voor het opsporen van borstkanker, tumoren of cysten in de borsten.

Mammografie bij Mediport

Een Mammografie is een röntgenonderzoek van de borsten (mammae). Dit wordt voornamelijk gebruikt voor het opsporen van borstkanker, tumoren of cysten in de borsten. Er wordt gebruikgemaakt van een speciaal daartoe ontworpen apparaat, namelijk de mammograaf. Binnen Mediport wordt er gebruikgemaakt van de nieuwste apparatuur, aangeleverd door GE Healthcare.

Voor het onderzoek is het belangrijk dat er een bepaalde druk wordt uitgeoefend op de borsten. Dit kan als onaangenaam ervaren worden maar het is uiterst belangrijk voor het verkrijgen van optimale beeldkwaliteit. Standaard worden er steeds 4 opnamen gemaakt, waarvan 2 met de borsten horizontaal en daarna 2 schuine opnamen, waarbij de okselklieren mee in beeld worden gebracht. Het onderzoek zelf duurt niet zo lang, maar gezien een goede positionering van de borsten zo belangrijk is vraagt de voorbereiding soms wel enige tijd. Voor het onderzoek zal u gevraagd worden om zich te ontdoen van alle bovenkledij.

Belangrijk om te weten is dat een mammografie gebruik maakt van ioniserende straling, wat schadelijk kan zijn voor de gezondheid bij ongecontroleerd gebruik. Daarom is het verplicht dat u voor dit onderzoek een aanvraag van een arts kan voorleggen. Het is daarnaast uiterst belangrijk dat u ons verplegend personeel tijdig op de hoogte brengt in geval van zwangerschap.

Heb je nog een
vraag over?

Contact us