RX (Röntgenonderzoek)

Een RX (röntgenonderzoek) is een vorm van medische beeldvorming dat gebruikmaakt van röntgenstralen.

RX (Röntgenonderzoek) bij Mediport

Een röntgenonderzoek is een vorm van medische beeldvorming dat gebruikmaakt van röntgenstralen. Voornamelijk botten, gewrichten, longweefsel en darmstructuren kunnen hiermee goed in beeld gebracht worden. Het onderzoek kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van welk lichaamsdeel in beeld moet worden gebracht. Het kan zijn dat u op een tafel moet gaan liggen waarbij er een röntgenbuis boven u gepositioneerd staat, of dat u zit op of naast de tafel.

Een andere mogelijkheid is dat u plaatsneemt voor het wandstatief, waarbij de röntgenbuis horizontaal voor u geplaatst wordt. De kans is heel groot dat er meerdere beelden genomen zullen worden. Standaard gebeuren er opnames in twee verschillende richtingen om een beter anatomisch inzicht te verkrijgen. Voor het onderzoek is het belangrijk dat u zich ontdoet van alle soorten metalen die zich in de buurt van het te scannen lichaamsdeel bevinden, omdat deze storingen kunnen geven op de beelden. Het onderzoek is relatief kort en vaak snel weer gedaan, het is niet invasief en volledig pijnloos. De resultaten zijn beschikbaar nadat de radioloog de beelden heeft beoordeeld en hiervoor een diagnose en verslag heeft opgemaakt.

Belangrijk om te weten is dat een röntgenopname  gebruikmaakt van ioniserende straling, wat schadelijk kan zijn voor de gezondheid bij ongecontroleerd gebruik. Daarom is het verplicht dat u voor dit onderzoek een aanvraag van een arts kan voorleggen. Het is daarnaast uiterst belangrijk dat u ons verplegend personeel tijdig op de hoogte brengt in geval van zwangerschap.

Heb je nog een
vraag over?

Contact us